چیزی از این بهار در آغوش من کم است

تو نیستی و یکسره اردی جهنم است

میخواستم که مال تو باشم ولی نشد

تقصیر من نبود ، مگر عشق آدم است؟

پ.ن:خدا کند سال دیگربگویم اردیبهشت با تو یعنی بهشت!تاريخ : پنجشنبه هفتم اردیبهشت ۱۳۹۱ | 0:8 | نویسنده : ماهی |